ΟΦΑ 35th Tour Of Cyprus Rally

Την Παρασκεύη 19/04/2019 η ώρα 18:00 θα γίνει  αρχικός τεχνικός έλεγχος, Στο Συνεργείο ΤΕΜΟ Νέας Έγκωμης 6 Τ.Κ 2430 (GPS 35° 10.040'N - 33° 19.668'E)

 Start & Finish GPS Positions: 35.134513, 33.358532

Get Directions

Service Area: Makario Stadio GPS Position:35.146008, 33.313879
Get Directions

35th Tour Of Cyprus Rally Itinerary  LEG 1- LEG2

35th Tour Of Cyprus Rally Map

Stay informed


Made with love by OFA. All rights Reserved.